საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მმართველობის სკოლა, საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

ანა ფირცხალავა

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მმართველობის სკოლა, საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

ელფოსტა: a.phirtskhalava@gipa.ge

განათლება
2003-2007 -ბაკალავრის ხარისხი სოციალურ მეცნიერებებში, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
2016-2018- მაგისტრის ხარისხი საჯარო მმართველობაში, საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტი


სამუშაო გამოცდილება
14 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კერძო და საჯარო უწყებებში.
2008-2010 ქალაქ თბილისის მერია, მერის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი
2010-2013-სადაზღვევო ჯგუფი „არქიმედეს გლობალ ჯორჯია”, დირექტორის თანაშემწე
2013-2019 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციაში ანა ფირცხალავას იკავებდა სხვადასხვა პოზიციებს:
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის სამდივნოს მთავარი
სპეციალისტი;
საქართველოს პრეზიდენტის სამდივნოს მთავარი მრჩეველი;
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანაშემწე;
საორგანიზაციო მართვისა და კოორდინირების დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი;
2019-2020 ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, ტექნოლოგიების და
განათლების ფაკულტეტი, პროექტების მენეჯერი
2019-2020 წელს იყო მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და
კითხულობდა კურსს კარიერული განვითარების მენეჯმენტში.