პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ნინო ჩარექიშვილი

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი