საზოგადოებრივი ურთიერთობის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე

საზოგადოებრივი ურთიერთობის კოორდინატორი

ელფოსტა: g.shubladze@gipa.ge