საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამისა და აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამისა და აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: g.shubladze@gipa.ge