საზოგადოებრივი ურთიერთობის კოორდინატორზე

გიორგი შუბლაძე

საზოგადოებრივი ურთიერთობის კოორდინატორზე

ელფოსტა: g.shubladze@gipa.ge