სტაჟიორი

ანი დემეტრაშვილი

სტაჟიორი

ანი დემეტრაშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის, ჟურნალისტიკის კონცენტრაციის მეოთხე კურსის სტუდენტია .

მას არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მართვის და სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება აქვს, როგორც ჟურნალისტიკის ასევე მარკეტინგის მიმართულებით.