საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ილო ჩხეიძე

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: i.chkheidze@gipa.ge