მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

შოთა იორამაშვილი

მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი