ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

თეკლა დავითულიანი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: t.davituliani@gipa.ge

თეკლა დავითულიანი არის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის, ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის კოორდნატორი. მას მიღებული აქვს მედია ინჟინერიის მაგისტრის ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში და თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების სფეროში.