საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გუგა როგავა

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი