პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი

ლევან დოლიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი