რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

თინათინ კლდიაშვილი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

ელფოსტა: t.kldiashvili@gipa.ge

პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
თინათინ კლდიაშვილი არის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის მაგისტრი. აქვს 11 წლიანი მუშაობის გამოცდილება GIPA-ს სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებზე. 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა GIPA-ს ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრს. ასევე იკავებდა GIPA-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის განათლების სპეციალისტის პოზიციას. აქვს ღონისძიების დაგეგმვისა და ორგანიზების მრავალწლიანი გამოცდილება. 
პროექტები: 
  • საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - პრაქტიკული პოლიტიკის სკოლა - პროექტის მენეჯერი;
  • საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - 2016 წლის საპარლამენტის არჩევნები; კამპანია „შენი ხმა ჩვენი მომავალია“ - კამპანიის ხელმძღვანელი;

  • შვედეთის ოსთჰამერის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) თანამშრომლობა ადმინისტრატორი;

  • USAID-ის აღმოსავლეთ-დასავლეთ მენეჯმენტის ინსტიტუტის (EWMI) პროექტი - ახალი სასწავლო კურსის შემუშავება: „თავდაცვის პოლიტიკა: თეორია და პრაქტიკა“ - ფინანსური მენეჯერი;

კონფერენციები:

  • „მდგრადი განვითარების საკითხები საქართველოში“ - ორგანიზატორი - GIPA.
  • „საქართველოს ევროპული არჩევანი - მე ვარ ქართველი და მაშასადამე, ვარ ევროპელი“ - ორგანიზატორი - GIPA.

  • საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვის საერთაშორისო კონგრესი“, სტამბული, თურქეთი - კონფერენციის მონაწილე;