საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

განათლება/პროფესია : იურისტი, სამართლის დოქტორი

გამოცდილება :

2015 – 2016    სამართლის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი
                                                        საქართველოს განვითრების ფონდი                    
                                                    თბილისი, საქართველო

2012- 2013      საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე
                                                        საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო                     
                                                    თბილისი, საქართველო

2008-2012              ადვოკატი
2000 - 2005                                 იურისტთა და ადვოკატთა კავშირი „პროცესი“                    
                                                       თბილისი, საქართველო

1998- 1999  ასისტენტი/კორესპონდენტი(ინტერესის სფერო -სამართალი)
 ტ/კ „იბერია“                     
                                                       თბილისი,  საქართველო
 
1997 - 1998                              საერთაშორისო მიმომხილველი
                                                                 ტ/კ „რუსთავი2“                     
                                                       თბილისი,  საქართველო

1996 - 1997   იმერეთისსამხარეოადმინისტრაცია - პრეზიდენტისსახელმწიფო   
            რწმუნებულისპრესსამსახურის უფროსი                     
                                                    იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია 
                                                              ქუთაისი, საქართველო                 

1995- 1996  ქუთაისისმერია  მერისთანაშემწე               
                                                       ქუთაისის მერია                     
                                                        ქუთაისი,  საქართველო

 

მოქმედისამსახური:

  • ლექტორი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA))

კვლევები და პუბლიკაციები:

  • „მოსაზრებები საქართველოს პროკურატურაში დაგეგმილ ცვლილებათა შესაბამისობის შესახებ ევროპულ სტანდარტებთან“, ,ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“, 2015, N1
  • „ევროსასამართლოსგადაწყვეტილებათააღსრულებისპრობლემატიკა“, ჟურნალი „სამართალი“, 2015, N1
  • „მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს აქტივობა კედლების კანონიერების თაობაზე", საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, N2, 2015-N 1, 2016