კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

ნანი მაჭარაშვილი

კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი / საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი / გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღანელი

პროფესია : საჯარო პოლიტიკა საჯარო ადმინისტრირება, პოლიტიკის მეცნიერება

გამოცდილება: საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების სფეროს კვლევა, კონსულტირება, ტრენინგები

მოქმედი სამსახური : ასოცირებული პროფესორი, კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი (GIPA) ; მოწვეული ლექტორი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA))

კვლევები და პუბლიკაციები (თუ აქვს გამოჩნდება თუ არა არ გამოჩნდება) –

Lia Tsuladze, Nana Macharashvili & Ketevan Pachulia (2017), SOS Tbilisi,Problems of Post-Communism

DOI: 10.1080/10758216.2017.1308228

 

Macharashvili, N., Basilaia, E, Tangiashvili, N. (2015) Policy Advocacy Success in Georgia: The Role and Limitations of NGOs in Influencing Public Policy, Tbilisi (manuscript on Geotgian and English Languages).

N.Macharashvili, N.Vasadze, (2013) Book review for Ricketts, A. (2012) The Activists' Handbook: A Step-by-Step Guide to Participative Democracy, Zed BooksL London, NY, in Community Development Journal (2013) 48 (4): 648-651. Macharashvili N. (2011)Windows of Opportunity for governmental and non-governmental organization partnership in Georgia. Annual Publication.  Center of Training and Consultancy. 2010

 

ინტერესი - კინოლოგია, ბონსაის ხეების შეგროვება.