გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ნატალია ფარცხალაძე

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ნატალია ფარცხალაძე არის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი.

  მას აქვს საჯარო სამსახურში და საერთაშორისო პროექტებში  მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება და სხვადასხვა წლებში მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა მარკეტინგულ და სტრატეგიული განვითარების პროექტებს ტურიზმის, ეკონომიკური განვითარებისა  და საერთაშორისო კომუნიკაციის სფეროებში. ნატალია ასევე ჩართულია კვლევით პროექტებში, ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროექტების შემუშავებაში და აწყობს საჯარო დისკუსიებს თვითმმართველობის საკითხებზე.

მას მიღებული აქვს სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი  GIPA-ში და შედარებითი ლიტერატურის მაგისტრის ხარისხი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში.

 

ელ ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge