რექტორის მრჩეველი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

რექტორის მრჩეველი

ელფოსტა: M.chachkhunashvili@gipa.ge

რექტორის მრჩეველი