კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი

"კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი"

ელფოსტა: M.chachkhunashvili@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.