ადმინისტრაციის უფროსი

არჩილ გერსამია

ადმინისტრაციის უფროსი

ელფოსტა: A.gersamia@gipa.ge