ადმინისტრაციის უფროსი

არჩილ გერსამია

"ადმინისტრაციის უფროსი"

ელფოსტა: A.gersamia@gipa.ge