საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: Z.barkaia@gipa.ge