საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: Z.barkaia@gipa.ge