საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ზვიად ბარქაია

"საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი"

ელფოსტა: Z.barkaia@gipa.ge