ეკონომიკის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდიატორი

თედო სანიკიძე

ეკონომიკის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდიატორი

ელფოსტა: t.sanikidze@gipa.ge

თედო სანიკიძე - GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომიკის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდიატორი. სხვადასხვა დროს ეჭირა ასისტენტის პოზიცია (სტაჟირება) საქართველოს უნივერსიტეტში, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლაში. ფლობს GIPA-ს მაგისტრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში და საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) ბაკალავრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში. აგრეთვე დაამთავრა რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლის (RGSL) პროგრამა - Advanced Programme in Law and Economics.