სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

ელფოსტა: t.sanikidze@gipa.ge

თედო სანიკიძე - GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი, ეკონომიკის, პოლიტიკური მეცნიერებებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი. სხვადასხვა დროს ეჭირა ასისტენტის პოზიცია საქართველოს უნივერსიტეტში, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლაში. ფლობს GIPA-ს მაგისტრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში და საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) ბაკალავრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში. აგრეთვე დაამთავრა რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლის (RGSL) პროგრამა - Advanced Programme in Law and Economics. ამჟამად თედო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინფტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტია.