სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

ელფოსტა: t.sanikidze@gipa.ge

თედო სანიკიძე - GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი და საჯარო მმართველობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაციების კოორდინატორია. სხვადასხვა დროს ეჭირა ასისტენტის პოზიცია საქართველოს უნივერსიტეტში, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მმართველობის სკოლაში. ფლობს GIPA-ს მაგისტრის და საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) ბაკალავრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში. აგრეთვე დაამთავრა რიგის სამართლის უმაღლესი სკოლის (RGSL) პროგრამა - Advanced Programme in Law and Economics. ამჟამად თედო საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი და საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის (GSAC) პროგრამის “ეროვნული უსაფრთხოება და მედია კომუნიკაციები“ მონაწილეა. აგრეთვე, კითხულობს სალექციო კურსს საჯარო მმართველობის პრინციპებში (GIPA).