ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ლევან ყურაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: levan.kurashvili@gipa.ge

პოზიცია: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის მაგისტრი, რუსეთის სახელმწიფო სოციალური უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის მენეჯმენტის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.

GIPA-ს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის მოწვეული ლექტორი (საგანი: მენეჯმენტი). მოწვეული ლექტორი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე (საგანი: საჯარო გამოსვლები).

აქვს ფინანსური კუთხით მუშაობის გამოცდილება სხვადასხვა საინვესტიციო კომპანიაში. მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ პროექტსა და კვლევაში, მათ შორის, გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებულ კვლევაში საჯარო სამსახურის შესახებ. აქვს არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მართვის გამოცდილება.

აწარმოებს პირად ბლოგს ბლოკჩეინსა და მენეჯმენტის შესახებ: www.btc.ge

კვლევები და პუბლიკაციები: ინტერნეტ-მარკეტინგული კვლევების აქტუალურობა და მათი ეფექტიანობის შეფასება (რუსულ ენაზე) - 06.2016