ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ლევან ყურაშვილი

"ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი"