ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ლევან ყურაშვილი

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი