საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ტრენერი

ამირან ქოჩლაძე

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ტრენერი"