საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ტრენერი

ამირან ქოჩლაძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის ტრენერი