საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი

გია შერვაშიძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი