საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: k.kharabadze@gipa.ge

ეკატერინე ხარაბაძე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრია, ფსიქოლოგიის განხრით. 2016 წლიდან ის ჩართულია GIPA-ს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის პროექტში -  პროფესიული განვითარების მე-5 საფეხურისა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში, რომელიც დაფინანსებული ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ. ამის გარდა, ის ჩართულია სხვადასხვა სტუდენტური და საუნივერსტეტო აქტივობებისა და კვლევების ორგანიზებასა და განხორციელებაში. 2018 წლიდან ეკატერინე ხარაბაძე სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელია.