საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

კიწი ხარაბაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: k.kharabadze@gipa.ge

ეკატერინე ხარაბაძე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებების
ბაკალავრია, ფსიქოლოგიის განხრით. 2016 წლიდან ის ჩართული იყო GIPA-ს საქართველოს სოფლის
მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის პროექტში -  პროფესიული განვითარების მე-5 საფეხურისა და
საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და
ინსტიტუციონალიზება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში,
რომელიც დაფინანსებული ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ.
2018-2021 წლებში ეკატერინე ხელმძღვანელობდა GIPA-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრს.
2021 წლის სექტემბრიდან, ეკატერინე ხელმძღვანელობს GIPA-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს.