საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის იურისტი

სალომე მარგველაშვილი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის იურისტი