საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის იურისტი

სალომე მარგველაშვილი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის იურისტი