საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის იურისტი

სალომე მარგველაშვილი

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის იურისტი"