საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი

იოსებ ხომიზურაშვილი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტის რეგიონალური კოორდინატორი