პროგრამის მენეჯერი

თინათინ ცომაია

"პროგრამის მენეჯერი"