რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი

ანა დავითაშვილი საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)კავკასიური სკოლის ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის მაგისტრი.

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციბის სფეროში.

2013 წლიდან მუშაობს რადიო ჯიპას მაუწყებლობის მენეჯერად.

2016 წლიდან არის GIPA Media LAB-ის  აუდიო-ვიდეო წარმოების ტრენერი, ჯიპას რეგიონულ პროექტში, ჯავახეთისა და მარნეულის რეგიონში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლის (GSJM) მიერ ორგანიზებული ელექტრონული სწავლების კურსის ვიდეო პროდიუსერია ზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისთვის.