რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

გიორგი ჯაბადარი

რადიო GIPA-ს ხელმძღვანელი

ელფოსტა: G.Jabadari@gipa.ge

გიორგის GIPA-ში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის, ხუთ წლიანი გამოცდილება აქვს. 

განათლება: 

ბაკალავრიატი - სოციალური მეცნიერებები, საერთაშორისო ურთიერთობების კონცენტრაცია 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - 2011 -2016

მაგისტრატურა - საჯარო მმართველობა 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - 2016 -2018