სისტემური ადმინისტრატორი

გიორგი ჟვანია

"სისტემური ადმინისტრატორი"