საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გიორგი ჟვანია

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი