სისტემური ადმინისტრატორი

გიორგი ჟვანია

სისტემური ადმინისტრატორი