სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

თინათინ კახიანი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი