სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / ინკლუზიის კოორდინატორი

თინათინ კახიანი

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი / ინკლუზიის კოორდინატორი

ელფოსტა: t.kakhiani@gipa.ge

თინათინ კახიანი არის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის მიმართულებების (კონცენტრაციების) კოორდინატორი. ფლობს GIPA-ს მაგისტრის ხარისხს საჯარო მმართველობაში. აქვს ამ უნივერსიტეტში მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება, ამ პერიოდის მანძილზე, იგი მუშაობდა როგორც აკადემიური პროგრამების, ასევე საერთაშორისო პროექტების მიმართულებით. ამჟამად კითხულობს ლექციების კურსს "პროექტის მართვა".