სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

თინათინ კახიანი

"სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი"