ENGLISH
ENGLISH
GIPAისტორიამისიააკრედიტაციაავტორიზაციარეგულაციებიადმინისტრაციავაკანსიებისასწავლო პროგრამების კატალოგიბიბლიოთეკის კატალოგიტესტისიახლეებიპროფესიულიბაკალავრიატიბიზნესისამართალიაუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებასოციალური მეცნიერებებიმაგისტრატურასაჯარო მმართველობასაჯარო პოლიტიკაადგილობრივი თვითმმართველობაბიზნესის ადმინისტრირებასაერთაშორისო სამართალისაერთაშორისო ურთიერთობებიმულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტისაზოგადოებრივი ურთიერთობებიმედია  ინჟინერიაგამოყენებითი ფსიქოლოგიაგარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკასასერტიფიკატო პროგრამებიგამოცხადებული პროგრამებისხვა კურსებიდოქტორანტურაკვლევის დეპარტამენტისადოქტორო პროგრამახარისხის უზრუნ. სამსახურიკვლევა და პუბლიკაციებითანამედროვე სწავლების ცენტრიმისაღები პროცედურებიადმინისტრაცია და ლექტორებისადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭოკონტაქტიმიღება
უკან
11.11.2017 |

შრომის ბაზრის კვლევა - სამართალი

შრომის ბაზრის კვლევა - სამართალი

შრომის ბაზრის კვლევა - სამართალი

GIPA-ს შეფასების სამსახურის მიერ დაწყებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც შეეხება შრომის ბაზრის და საგანმანათლებლო სივრცის ურთიერთკავშირს, გაიმართა რიგით მეორე შეხვედრა - სამართლის მიმართულებით.

თემატურ შეხვედრებზე მოწვეულნი არიან პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელნიც აკადემიურ წრეებს უზიარებენ საკუთარ მოლოდინს კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მიმართ და ასევე საუბრობენ კომპეტენციების/უნარების საჭიროებებზე/დეფიციტზე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე.

2017 წლის 10 ნოემბერს შემდგარ მეორე შეხვედრაზე - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  - 1. პროფესიული ცოდნა; 2. პრაქტიკული უნარები. 

შეხედრას ესწრებოდნენ: ანა გორგოძე - შეფასების სამსახურის უფროსი (GIPA), ირინა ბაქრაძე - სამართლის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი(GIPA), ირაკლი სოკოლოვსკი - სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი (GIPA), თამუნა მეტრეველი - GYLA, რუსუდან ჭკუასელი - BLC, მალხაზ ლაფაჩი - იურიდიული კომპანიის წარმომადგენელი, ირაკლი ყანდაშვილი - Law Office "K&K Consulting" - ლიცენზირებული მედიატორი, დიმიტრი ხაჩიძე - კონსტიტუციის 42 -ე მუხლი, ელისაბედ ჭუმბურიძე - E&Y Georgia, ელისო ტუკვაძე - საქალაქო სასამართლო, გიორგი კვერენჩხილაძე - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ნინო პაქსაშვილი - სახალხო დამცველის აპარატი, ხატია მელაშვილი - სახალხო დამცველის აპარატი, დიმიტრი გუგუნავა  - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი.

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს ირინა ბაქრაძემ (GIPA) და ირაკლი სოკოლოვსკიმ (GIPA

GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი აგრძელებს მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით და სამომავლოდ განახორციელებს შემდეგ შეხვედრებს:

 

1.      10 ნოემბერი - სამართალი

2.      17 ნოემბერი - ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი;

3.      21 ნოემბერი - ბიზნესი

4.      27 ნოემბერი -  აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება

5.      30 ნოემბერი - საერთაშორისო ურთიერთობები

6.      11 დეკემბერი - ფსიქოლოგია

7.      14 დეკემბერი - ეკონომიკა და გარემოს დაცვა

8.      18 დეკემბერი - პროფესიული სწავლება

 

სიახლეების არქივი
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი