ENGLISH
ENGLISH
GIPAისტორიამისიააკრედიტაციაავტორიზაციარეგულაციებიადმინისტრაციავაკანსიებისასწავლო პროგრამების კატალოგიბიბლიოთეკის კატალოგისიახლეებიპროფესიულიბაკალავრიატიბიზნესისამართალიაუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებასოციალური მეცნიერებებიმაგისტრატურასაჯარო მმართველობასაჯარო პოლიტიკაადგილობრივი თვითმმართველობაბიზნესის ადმინისტრირებასაერთაშორისო სამართალისაერთაშორისო ურთიერთობებიმულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტისაზოგადოებრივი ურთიერთობებიმედია  ინჟინერიაგამოყენებითი ფსიქოლოგიაგარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკასასერტიფიკატო პროგრამებიგამოცხადებული პროგრამებისხვა კურსებიდოქტორანტურაკვლევის დეპარტამენტისადოქტორო პროგრამახარისხის უზრუნ. სამსახურიკვლევა და პუბლიკაციებითანამედროვე სწავლების ცენტრიმისაღები პროცედურებიადმინისტრაცია და ლექტორებისადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭოკონტაქტიმიღება
უკან
08.11.2017 |

შრომის ბაზრის კვლევა - საჯ. მმართველობა/ად. თვითმმართველობა

შრომის ბაზრის კვლევა - საჯ. მმართველობა/ად. თვითმმართველობა

შრომის ბაზრის კვლევა - საჯ. მმართველობა/ად. თვითმმართველობა

GIPA-ს შეფასების სამსახურმა დაიწყო პროექტი, რომელის მიზანია აკადემიური პროცესის სრულყოფის მიზნით ცხრა თემატური ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის მოწყობა. აღნიშნული შეხვედრები ორიენტირებული იქნება შემდეგ დარგებსა თუ მიმართულებებზე:
1. საჯარო მმართველობა/ადგილობრივი თვითმმართველობა;
2. სამართალი;
3. ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი;
4. ბიზნესი; 5. აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნება; 6. საერთაშორისო ურთიერთობები;
7. ფსიქოლოგია;
8. ეკონომიკა და გარემოს დაცვა;
9. პროფესიული სწავლება.

თემატურ შეხვედრებზე მოწვეულნი იქნებიან პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომელნიც აკადემიურ წრეებს წარმოუდგენენ საკუთარ მოლოდინს კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის მიმართ და ასევე ისაუბრებენ კომპეტენციების/უნარების საჭიროებებზე/დეფიციტზე საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2017 წლის 3 ნოემბერს შედგა პირველი შეხვედრა - ფოკუს ჯგუფის/მრგვალი მაგიდის თემატიკა ორ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა, რომელთა საჭიროებებზე/დეფიციტზე იყო საუბარი  -
1. პროფესიული ცოდნა;
2. პრაქტიკული უნარები. 

შეხედრას ესწრებოდნენ სხვადასხვა საჯარო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებსი წარმომადგენლები:
საბა ბუაძე  - ანტი- კორუფციული განყოფილების უფროსი, IDFI;
მარიკა გორგაძე - მმართველობის პროგრამის ხელმძღვანელი USAID Contractor/Tetra Tech ARD;
სოფია გიგანი - თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი;
დავით ჯიქია - ქალაქ რუსთავის მერი;
თამარ სარაჯიშვილი - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის უფროსი;
თამარ თევზაძე - კულტურის სამინისტროს ფინანსური აუდიტის სამსახურის უფროსი;
მამუკა აბულაძე - რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარ.

შეხვედრას მოდერაცია გაუწიეს GIPA-ს პროფესორებმა:
ნინო დოლიძე (GIPA) - საჯარო მმართველობის მიმართულება;
ლიზა სოფრომაძე (GIPA) - ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულება.

GIPA-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი აგრძელებს მუშაობას აღნიშნული მიმართულებით და სამომავლოდ განახორციელებს შემდეგ შეხვედრებს:

1.      10 ნოემბერი - სამართალი

2.      17 ნოემბერი - ჟურნალისტიკა/საზოგადოებასთან ურთიერთობა/მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი;

3.      21 ნოემბერი - ბიზნესი

4.      27 ნოემბერი -  მედია Art / მედია ინჟინერია

5.      30 ნოემბერი - საერთაშორისო ურთიერთობები

6.      11 დეკემბერი - ფსიქოლოგია

7.      14 დეკემბერი - ეკონომიკა და გარემოს დაცვა

8.      18 დეკემბერი - პროფესიული სწავლება

სიახლეების არქივი
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი