პროფესურა

ნაზი ფარსადანიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / სტატისტიკა