პროფესურა

ნანა ადეიშვილი

ასოცირებული პროფესორი / განვითარების ეკონომიკა ; რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა