პროფესურა

გიორგი ამილახვარი

კომპიუტერული სისტემები ; ქსელები და მათი დაცვის თეორიული ასპექტები