პროფესურა

ლევან დოლიძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი