პროფესურა

ნუგზარ ამილახვარი

პროფესორი, მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი