პროფესურა

ნუგზარ ამილახვარი

პროფესორი/ მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი