მოწვეული ლექტორები

თიკა ფანცულაია

ფსიქოლოგიური კონსულტირება

ფსიქოლოგიის დოქტორი

2013 წლიდან საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი სალექციო კურსი - ფსიქოლოგიური კონსულტირება სწავლობდა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის  ფსიქოლოგიის საწავლო ინსტიტუტში. 2018 წელს გახდა  ევროპის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაცის (EAGT) აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი.

არის საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსტეტის პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის “ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების” ავტორი და ხელმძღვანელი. მიწვეულია კავკასიის უნივერსიტეტში  (CU) ლექტორად; არის 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

ხელმძღვანელობს “ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრ "იდილია”-ს. აქვს ფსიქოკონსულტაციის 21წლიანი პრაქტიკა. არის  “ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციაციის“ დამფუძნებელი.

მონაწილეოაბა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციას, სემინარსა და ტრენინგში.