მოწვეული ლექტორები

ია კარგარეთელი

ესპანური ენა

პროფესია : ესპანური ენის სპეციალისტი
გამოცდილება : პედაგოგის და ლექტორის ოცდაათწლიანი გამოცდილება, სერვანტესის
ინსტიტუტის ესპანური ენის სასერტიფიკატო გამოცდის კომისიის თავმჯდომარე
მოქმედი სამსახური : ჯიპა, თავისუფალი უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი