პროფესურა

ბექა კობახიძე

ასოცირებული პროფესორი / კავკასია XIX-XX: ოკუპაციის, კონფლიქტებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ისტორია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა საერთაშორისო პოლიტიკაში

ტელეფონი: +995 91 22 71 83

ელფოსტა: beglari85@yahoo.com

სამუშაო გამოცდილება:
2016-2017 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკისა და
განვითარების დეპარტამენტის, თავდაცვის პოლიტიკისა და
დაგეგმვის სამმართველოს, განათლების განყოფილების უფროსი
2016 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული
კომუნიკაციების დეპარტარტამენტის საერთაშორისო

კომუნიკაციების

სამმართველოს უფროსის დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი
2015 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკისა

და დაგეგმვის დეპარტამენტის, თავდაცვის პოლიტიკის
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის დროებითი მოვალეობის
შემსრულებელი

2009-2015 ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში -
ადგილობრივი
ასისტენტი/National Staff Assistant in the Field
2008 KBR - სამხედრო თარჯიმანი
(ამერიკელ სამხედრო ინსტრუქტორებთან)
2008 “დეფენსივ შილდ ჯორჯია” - სამხედრო თარჯიმანი
(ებრაელ სამხედრო ინსტრუქტორებთან)
განათლება:
2009 -2015 დოქტორანტურა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი ისტორიის
სადოქტორო პროგრამა
2007-2009 მაგისტრატურა

ბექა კობახიძე

2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი საქართველოს
ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა

2002-2006 ბაკალავრიატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ჰუმანიტარული ფაკულტეტი დიპლომატიისა და
საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის სპეციალობა

სამეცნიერო პრაქტიკა:
2015 წიგნის „სერ ოლივერ უორდროპი 150“ ავტორი/შემდგენელი
2015 ფოტოალბომის „საქართველოს პირველი რესპუბლიკა“

ავტორი/შემდგენელი

2015 სადოქტორო დისერტაცია - „საქართველოს საკითხი პარიზის
სამშვიდობო კონფერენციაზე (1919-1920)“
2015 კავკასია 1918-1924: ერთმანეთზე დამოკიდებულების არშემდგარი
პროექტი; კრებული - 1924 წლის აგვისტოს ეროვნული აჯანყების 90-

წლისთავი; თბილისი; გვ. 239-255
2014 The Role of His Majesty’s High Commissioner Sir Oliver Wardrop in
Transcaucasia with Regard to Georgian-British State Relations, pp. 3-27,
Tbilisi
2013 Davit Ghambashidze: Representative of The First Georgian Democratic
To His Britannic Majesty’s Government (1918-1921); Journal of Central
Asian
And Caucasian Studies, Volume 8, Nr. 15, pp. 151-168, Ankara
2012 საქართველოს პირველი ამერიკელი მეგობარი - კონგრესმენი
უოლტერ
მარიონ ჩენდლერი (1919-1921); თსუ „შრომები“ V, გვ. 280-292,
თბილისი
2011 Georgia’s ''Caucasian Role'' and Russia – 1918-1921 and the Current
Situation;
Electronic Billingual Scholarly Peer-Reviewed Journal “Spekali”, Nr. 4
2010 რეაქციონერი რუსი ეგზარქოსის ნიკონის მკვლელობა (1908 წ.);
ქრისტიანობის კვლევები 5; თბილისი 2010; გვ. 68-89
2008 პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებულში
გამოქვეყნებული სტატია - “არჩილ ჯორჯაძის ეროვნულ-
პოლიტიკური მსოფლმხედველობა და თანამედროვეობა—საერთო
მოქმედების ნიადაგი”; პოლიტიკის მეცნიერებათა საკითხები № 2;
2008წ. 55-66 გვ.
სამეცნიერო აფილირება:

ბექა კობახიძე

3
2016-2017 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)

მიწვეული პროფესორი

2015 -2017 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი
2014 -2017 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის - საქართველოს პირველი
რესპუბლიკის (1918-1921) კვლევითი ლაბორატორიის დირექტორი

სამეცნიერო გრანტები:
2014 საგრანტო ხელშეკრულება ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველო“-
თან
პროექტისათვის „სამხრეთ კავკასიაში მისი უდიდებულესობის
უმაღლესი კომისრის - პოლკოვნიკ სტოქსის დახეული
დოკუმენტები:
1920-1921 წლების ქრონიკა.“
2013 საგრანტო ხელშეკრულება შოთა რუსთაველის ეროვნულ
სამეცნიერო
ფონდთან საერთაშორისო საზაფხულო სკოლისათვის
„საქართველოს
პირველი რესპუბლიკა“. პროექტის ავტორი, საერთაშორისო
ურთიერთობათა სალექციო მოდულის ხელმძღვანელი
2012-2014 პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის:
„საქართველოს საკითხი პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე
1919-
1920“. ინგლისურ და ქართულ ენებზე მონოგრაფიის მომზადება.
საერთაშორისო კონფერენციები:
2014 1924 წლის აჯანყების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო
კონფერენცია - INALCO, პარიზი
2012 ამერიკისმცოდნეობის მეცამეტე საერთაშორისო კონფერენცია -
მომხსენებელი. თბილისი.
2011 საქართველო 2011: დამოუკიდებლობის 20 წელი - შედეგები და
პერსპექტივები. პარიზი.

ენების ცოდნა:
ქართული - მშობლიური
ინგლისური - პროფესიონალური
რუსული - პროფესიონალური
ფრანგული - დამწყები