მოწვეული ლექტორები

ნინო ბესელია

სამოქალაქო განათლება

განათლების სპეციალისტი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობს ინტერაქტიურ სწავლებაზე. ნინო სამოქალაქო განათლების რამდენიმე სახელმძღვანელოსა და მეთოდოლოგიური ნაშრომის თანაავტორია.