პროფესურა

გოგი ხომერიკი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

პროფესია : მეცნიერი გეოგრაფი
გამოცდილება : თითქმის 44-წლიანი მუშაობა სამეცნიერო და უმაღლეს სასწავლო
დაწესებულებებში
მოქმედი სამსახური : ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
(თსუ).
კვლევები და პუბლიკაციები  – ორი წიგნი
და 16 სამეცნიერო სტატია (ორი სტატია რეიტინგული ჟურნალებში: იხ. Researchgate),
ინტერესი  - საზოგადოებრივი გეოგრაფია, პოლიტიკური გეოგრაფია,
ტურიზმის გეოგრაფია.