მოწვეული ლექტორები

მაკა შენგელია

საარჩევნო ტექნოლოგიები

ელფოსტა: masho7@hotmail.com

პროფესია : ისტორიკოსი

გამოცდილება :

- არასამთავრობო ორგანიზაცია „რეგიონალური განვითარების ცენტრი“ - ახალგაზრდული პროგრამების ხელმძღვანელი

- სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ (CYNC) - ცენტრის უფროსის მოადგილე პროგრამულ დარგში

- 1989-2017 არჩევნებზე საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსი

- აშშ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI) - პარტმშენებლობის პროგრამის ხელმძღვანელი; ქალთა პროგრამის ხელმძღვანელი

- საარჩევნო სისტმების საერთაშორისო ფონდი (IFES) - ამომრჩეველთა განათლების კონსულტანტი