Nonverbal communication

პოლ ეკმანის ლაბორატორიაზე დაფუძნებული პროგრამა

ლევან ზარდალიშვილის საავტორო სასერტიფიკატო პროგრამა

კომუნიკაცია არის ადამიანთა საბაზო მოთხოვნილება. კომუნიკაციის ეფექტური უნარის ქონა პიროვნების პირად, კარიერულ და სოციალურ სივრცეში გადამწყვეტ როლს ასრულებს. კომუნიკაცია არსებობს ვერბალური და არავერბალური.

მრავალჯერადი კვლევებით დასტურდება, რომ როგორც პირად, ასევე კარიერულ წარმატებასა და არავერბალური კომუნიკაციის ცოდნას შორის დადებითი კორელაციაა.


პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა შეისწავლონ არავერბალური კომუნიკაციის ძირითადი ნიშნების ამოცნობა და პრაქტიკული გამოყენება, კონტექსტის მნიშვნელობის ამოცნობა, დაძაბულობისა და ტყუილის ნიშნების შემჩნევა, პირად ცხოვრებასა თუ სამუშაო გარემოში საკუთარი სხეულის ენის სწორად გამოყენების უნარი.


კურსი განკუთვნილია:

კლინიკური ფსიქოლოგებისთვის
ფსიქოლოგ-კონსულტანტის პროფესიით დაინტერესებული ფსიქოლოგებისთვის
ფსიქოთერაპევტებისთვის
ადამიანუირი რესურსების მართვის სპეციალისტებისთვის
PR -ისა და „იმიჯმეიქინგის“ სპეციალისტებისთვის
პროკურატურისა და საგამომძიებლო ორგანოების თანამშრომლებისთის
საბაჟოებისა და საპასპორტო კონტროლოის თანამშრომლებისთვის
მართვის ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის
მოქმედი ადვოკატებისთვის

არავერბალური კომუნიკაცია კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის ჭრილში
არავერბალური კომუნიკაციის განმსაზღვრელი ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური ფაქტორები
არავერბალური კომუნიკაცია პრიმატებში
კონგრუენტულობა
უკუკავშირი
მიკროემოციები და მიკროჟესტები
არავერბალური კომუნიკაციის 200 ნიშანი, მათი ინტერპრეტაცია და კავშირი
სასწავლო მეთოდოლოგია: თეორიული და პრაქტიკული. სასწავლო პროცესი ინტერაქტიულია და მოითხოვს მაქსიმალურ ჩართულობას. მონაწილეების შეფასდებიან შუალედური და საბოლოო გამოცდის საფუძველზე.

პროგრამის ფარგლებში, მსმენელები გაანალიზებენ ადამიანის ემოციებს პოლ ეკმანის ლაბორატორიის მიერ შექმნილი ტრენაჟორის და მისი მეთოდოლოგიის მიხედვით გადაღებული სერიალის „Lie to Me” და სხვა მასალების შესაბამისად.

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 თვე, შეხვედრები კვირაში ორჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე.

კურსის მოცულობა: 40 საათი

სწავლების ენა: ქართული

სერტიფიკატი

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ არავერბალური კომუნიკაციის პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ პირადობის მოწობის ასლი და ავტობიოგრაფია (CV) საკონტაქტო მეილზე (m.kvitsaridze@gipa.ge) და შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა არის 2017 წლის 3 ნოემბერი, სწავლა დაიწყება 5 ნოემბერს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

მოტივაცია
კომუნიკაციის უნარი
სამუშაო გამოცდილება.

პროგრამის ღირებულება: 950 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 500 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 450 ლარი - სწავლის შუა პერიოდში.

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი და/ან მშობელი (სამი და მეტი შვილი) – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ არავერბალური კომუნიკაციის პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები.


მარინა კვიცარიძე

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: ბროსეს 2, თბილისი

ტელ: (995 32) 2 49 75 00

ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

მობ: 595 95 90 96

Contact Us