სხვა ტიპის ლექტორი

eng_ლეილა ბერიშვილი

eng_უცხოური ენის ლექტორი