ყველა სკოლა
ENGLISH

სტიპენდია

მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი - ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება.