ყველა სკოლა
ENGLISH

პარტნიორი კომპანიები

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტების შემოქმედებით განვითარებასა და კარიერულ ზრდაზე, რაც ჯიპას ერთიანი კონცეფციის ნაწილია. სკოლის კურსდამთავრებულების 85% დასაქმებულია შესაბამისი მიმართულებების საუკეთესო კომპანიებში.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი კომპანიების დახმარებით, რაც გულისხმობს კომპანიების ხელმძღვანელების ჩართულობას პროგრამაში ლექტორების სახით და კომპანიების უშუალო ჩართულობას სტუდენტების პროფესიული განვითარების პროცესში. პარტნიორი ორგანიზაციებია: Windfor's Communication, JWT METRO, Branding.ge, LIVE Branding, HOLMES & WATSON, ABK Communication, LeavingStone, CG LAB-Autodesk.