ყველა სკოლა
ENGLISH

სტიპენდიების და გრანტების სისტემა

სტიპენდია

ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების მიზნით სკოლა გასცემს სემესტრულ სტიპენდიებს სწავლების მეორე ეტაპიდან (პირველი კურსის დასრულების შემდეგ). სტიპენდიანტი შემოქმედებითი ფორტფოლიოსა და სკოლის აქტივობებში მონაწილეობის მიხედვით ვლინდება.

სემესტრულად გაიცემა ორი სტიპენდია:

ერთი - მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტისთვის

მეორე - აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სტუდენტისთვის

თითოეული სტიპენდიანტი თავისუფლდება  სწავლის სემესტრული გადასახადისგან (2700 ლარი).