ყველა სკოლა
ENGLISH

საბუთების მიღება

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი

  • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი

  • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;

  • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანიასლიიმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;

  • ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3x4);

  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

  • 1350 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი

 

 პორთფოლიოს გამარჯვებულებმა წარმოადგინონ ვაუჩერი.

 

საბუთების მიღების პროცედურა

საბუთების მიღება გრძელდება 24 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 16:00 საათამდე.

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

ტელ: (995) 32 2 497501

 

საკონტაქტო პირი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

ტელ: 2 49 75 01; 2 45 75 45 (კომუტატორი)