ყველა სკოლა
ENGLISH

საკონტაქტო ინფორმაცია
ვის გნებავთ მიმართოთ?
  • ჟურნალისტიკის პროგრამის კოორდინატორი
  • PR პროგრამის კოორდინატორი
  • მარკეტინგის მენეჯერი

მისამართი:

ბროსეს ქ. #2, თბილისი
0108, საქართველო

ტელ: (+995) 32  2 497501

ტელ: (+995) 32  245 75 45 (კომუტატორი)

ელ.ფოსტა: study@gipa.ge


რუკა: