ყველა სკოლა
ENGLISH

საკონტაქტო ინფორმაცია
ვის გნებავთ მიმართოთ?
  • ჟურნალისტიკის პროგრამის კოორდინატორი
  • PR პროგრამის კოორდინატორი
  • მარკეტინგის მენეჯერი

მისამართი:

ბროსეს ქ. #2, თბილისი
0108, საქართველო

ტელ: (+995) 32  249 74 75 (კომუტატორი)

ნინო ლიპარტელიანი (საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი)

(+995)551 975 475

თამთა თვალავაძე (სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი)

 (995) 598 23 75 79


ელ.ფოსტა: study@gipa.ge


რუკა: